Karnagy, kórustagok

Stimecz András
Kórusunk alapító karnagya, a kórust vezette 2000-től 2018-ig.
1971. október 30-án született Nagykanizsán.
A gimnáziumi tanulmányok (Bencés Gimnázium, Pannonhalma, érettségi 1990-ben) után a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen tanult karvezetést Tillai Aurélnál (Iskolai ének-zenetanár – karvezető oklevél 1994-ben). Karvezetői tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián folytatta, Szabó Sípos Máténál és Párkai Istvánnál, párhuzamosan az egyházzene szakot végezte Dobszay László vezetésével (Középiskolai ének-zenetanár – karvezető és Egyházzenész oklevelek 1999-ben). 2000. szeptemberétől a Bethlen Gábor Gimnázium (Budapest, XI. kerület) ének-zene tanára, karvezetője.
2009-ben a 21. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Versenyen „Igényes művekkel való kórusnevelő munkájáért” különdíjat kapott.
2018. november 15-én tragikus hírtelenséggel elhunyt.SzopránAltTenorBasszusKórusunk tagjai voltak